Åbn undermenuer...

Sygefravær og sygenærvær

Der er ingen præcise definitioner på, hvad sygefravær er, udover at det betyder, at man ikke udfører sit arbejde en bestemt dag. Det er op til virksomhederne og i nogen grad fagforeningerne, hvad lovligt fravær er. F.eks. er det lettere at acceptere, at en kollega er syg af influenza end af en depression.

Sygefraværet i Danmark ligger i gennemsnit på ca. 4% om året. Som det fremgår af tabellen, så er sygefraværet faldet lidt fra 2010 til 2012. Dette kan skyldes den økonomiske krise, hvor risikoen for fyring kan få medarbejdere til at gå på arbejde, selvom de skranter. Samtidig har der i samme periode været stort politisk fokus på at nedbringe sygefraværet, da det dækker over store økonomiske omkostninger.

Sygefravær i procent

Sygefraværet er lavere i den private sektor end i den offentlige. Dette forklares normalt ved, at medarbejderne er mindre beskyttede i den private sektor, hvorfor de så er mere opmærksomme på at leve op til arbejdsgiverens forventninger. Samtidig dækker den private sektor over en del selvstændige, som mister indkomst, hvis de er syge.

Fraværet er højest i den kommunale og regionale sektor. Disse sektorer dækker over mange arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker – f.eks. som lærer, sygeplejerske, hjemmehjælper, pædagog og læge. Med denne type arbejde er man i stor smitterisiko og samtidig kan det slide på følelserne, og så kan det være hårdt at gå på arbejde, hvis man ikke er helt rask.

Sygenærvær
Sygenærvær er, når man går på arbejde, selvom man ikke er rask. Der findes ikke tal for sygenærvær, men antageligvis dækker det lave fraværstal i den private sektor over en del sygenærvær, fordi medarbejderne ikke kan blive væk, enten fordi opgaverne presser sig på, eller fordi de er bange for at blive fyret. 

Hvornår man føler sig syg, er meget individuelt, men et dårligt arbejdsklima kan formentlig få folk til hurtigere at føle sig for syge til at arbejde, end hvis de har det godt på deres arbejde. 

Pjæk og sygefravær

På en arbejdsplads er det tilladt at være syg i en kortere periode, men pjæk tolereres normalt ikke. Derfor vil mange arbejdspladser bede om en lægeerklæring ved sygefravær udover en almindelig influenza (f.eks. ud over 5 arbejdsdage).

Får man langvarig sygdom, f.eks. kræft, vil mange arbejdspladser gøre meget for at fastholde medarbejderen, men ved sygefravær ud over 2-3 sammenhængende måneder risikerer man at blive fyret, fordi det er for ufleksibelt og dyrt for virksomheden at beholde medarbejderen.

Skriftligt fravær - altså at man ikke leverer de opgaver som man er blevet bedt om - vil på en arbejdsplads blive betragtet som direkte årsag til en advarsel og måske også fyring. Fravær som medarbejderen selv har taget initiativ til, vil normalt skulle dækkes af feriedage.

Regler for fravær