Åbn undermenuer...

Arbejdsmiljøorganisation

Virksomheder med 10 ansatte eller derover, skal have en arbejdsmiljøorganisation. Det betyder, at man skal vælge en eller flere repræsentanter for ledelsen (ledelsesrepræsentanter) og medarbejderne (arbejdsmiljørepræsentanter), som har til opgave systematisk at arbejde med arbejdsmiljøet i virksomheden i en arbejdsmiljøgruppe.

De er bl.a. ansvarlige for, at der minimum hvert 3. år gennemføres en ArbejdsPladsVurdering (APV), som gennemgår arbejdspladsen mht. både fysiske og psykiske vilkår. Dette gøres ofte med en spørgeskemaundersøgelse, men der er metodefrihed, hvilket betyder, at man kan vælge en hvilken som helst metode, så længe man kommer hele vejen rundt og resultatet dokumenteres skriftligt. Mindre virksomheder vælger derfor ofte at diskutere arbejdsmiljøet på et møde. APV'en skal desuden suppleres med en årlig arbejdsmiljødrøftelse i virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet i sin ansættelse ligesom tillidsrepræsentanten, og er i arbejdsmiljøgruppen ligestillet med den eller de ledere, som også er i gruppen, og har dermed talefrihed overfor disse.