Åbn undermenuer...

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

At man trives på sit arbejde betyder først og fremmest, at man ikke bliver belastet og syg af at gå på arbejde. Belastninger kan både være fysiske og psykiske.

Undersøgelser har vist, at medarbejdere, som har et godt arbejdsmiljø, er mere effektive end medarbejdere med dårligt arbejdsmiljø. De er også mindre syge, og sygefravær er en stor udgift for en virksomhed, da der bliver lavet mindre arbejde, og vikarer er en ekstraudgift. Derfor arbejder mange virksomheder – både offentlige og private – på at sænke deres sygefravær blandt andet ved at arbejde på at skabe et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet er den myndighed i Danmark, som sikrer, at arbejdsmiljøloven overholdes. Er der brud på arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet udstede afgørelser med forskellige alvorlige konsekvenser for virksomheden og i sidste ende lukke denne, indtil problemet er løst.