Åbn undermenuer...

Hvad lever vi egentlig af?

Det er længe siden, at vi danskere kunne producere alt det, som vi bruger. Der skal vi helt tilbage til dengang, hvor næsten alle arbejdede i landbruget, og derfor skabte den mad man spiste, og selv i vidt omfang kunne være med til at bygge og holde sit hus ved lige.

Vi taler om samfundet for mere end 200 år siden. Kontakten med andre dele af landet for slet ikke at tale om andre lande var minimal. Og afhængigheden af andre derfor også tilsvarende mindre. En sådan økonomi kaldes en selvforsyningsøkonomi. I dag findes der stadig sådanne samfund enkelte steder i andre verdensdele.

Hvis man forestiller sig, at al kontakt med udlandet pludselig blev afbrudt, så ville vi sandsynligvis kun kunne overleve i en kort periode. Mangel på energi ville hurtigt blive et problem, og reservedele til alle vore tekniske indretninger, incl. computere, ville også hurtigt skabe problemer for os. Hvis man skal sige det kort, så producerer vi på vores virksomheder en lang række meget specialiserede produkter, som vi i høj grad sælger til udlandet. 

F.eks. producerer vi nogle ganske få medicinalprodukter indenfor sukkersygebehandling og behandling mod depression på virksomhederne Novo og Lundbeck. Men langt de fleste øvrige medicinalprodukter importerer vi. Vi producerer også vindmøller, men de forudsætter alle sammen en lang række leverancer fra andre virksomheder - både råstoffer og færdige dele. Disse virksomheder kaldes underleverandører, og mange af dem er udenlandske. Vores landbrug producerer især svinekød og mælkeprodukter. Men også disse forudsætter import fra andre lande af foderstoffer og kunstgødning. Uden disse underleverancer ville produktionen stoppe meget hurtigt.

Men i virkeligheden er det få, der lever af at arbejde i fremstillingssektorerne, industri og landbrug. Langt de fleste af os arbejder med service enten på private eller offentlige arbejdspladser. F.eks. hører en it-konsulents arbejde eller en frisørs til den private servicesektor. Den offentlige sektor producerer uddannelse, administration og sundhed. Så den værdi, som en lærer eller en læge skaber ved at undervise eller ved at behandle patienter hører under offentlig service.

Alt det, som vi bruger, men ikke selv producerer, kan vi se i oversigten over, hvad vi importerer fra andre lande til Danmark. Og tilsvarende kan vi se, hvad vi skaber, og eksporterer til udlandet.

Antal beskæftigede fordelt på brancher 2013

Værdi af den samlede produktion i Danmark

Produktionen skabes af de ca. 2,7 millioner, der har arbejde. Uddannelsesmæssigt fordeler de sig sådan her:

Højst gennemførte uddannelse for dem, der har arbejde

Hvis man vil se nøjere på, hvem der producerer hvad, så kan man i www.statistikbanken.dk se mere detaljerede statistikker. Der er mange små arbejdspladser, men de fleste arbejder på de store arbejdspladser.

Arbejdssteder og job efter arbejdspladsstørrelse

Hvis man vil vide mere om, hvad der er karakteristisk for danske arbejdspladser, så kan man ligeledes undersøge det i www.statistikbanken.dk Hvis man vil se, hvor de store arbejdspladser er, så kan man også undersøge det samme sted.

Antal arbejdspladser med mere end 100 ansatte i de forskellige brancher

Der er altså flest store arbejdspladser indenfor sundhedsvæsenet. Herefter kommer industrien og undervisningsområdet.