Åbn undermenuer...

Arbejdets kvalitet

For mange medarbejdere på danske arbejdspladser, betyder kvaliteten af det arbejde, de udfører, meget. Uanset om man arbejder på en fabrik, på et sygehus eller på et kontor, betyder det noget, at man oplever, at man udfører et ordentligt stykke arbejde, som kommer kunder, patienter, borgere eller elever til gavn

Forskere på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført en stor undersøgelse i 2012, hvor man har spurgt: Hvor vigtigt er dit arbejde for dig? Et flertal af respondenterne har svaret, at de i høj grad eller i meget høj grad finder deres arbejde vigtigt.

Det var især lærere, forskere, læger, tandlæger og frisører, som fandt deres arbejde vigtigt – altså nogle som meget konkret kan mærke effekten af deres indsats ift. andre mennesker. De, som fandt deres arbejde mindst vigtigt, var produktionsarbejdere, maskinførere og lager- og transportarbejdere. Forskerne, der har gennemført undersøgelsen, sammenfatter resultaterne sådan her:

”Medarbejdere, som føler et engagement i arbejdet, har typisk en energisk og følelsesmæssig tilknytning til deres arbejdsopgaver.

En række undersøgelser viser, at engagement i arbejdet hænger sammen med kundetilfredshed indenfor serviceerhverv og bedre præstationer i arbejdet, ligesom engagerede medarbejdere opnår bedre økonomiske resultater. På grund af deres positive holdning overfor arbejdet skaber engagerede medarbejdere deres egen positive feedback i form af anerkendelse og succesoplevelser. 

Selvom de føler sig trætte, når arbejdsdagen er slut, beskriver engagerede medarbejdere typisk denne træthed som positiv, fordi de føler, at trætheden skyldes, at de har opnået noget i deres arbejde.”

www.arbejdsmiljoforksning.dk kan du se resultatet for alle faggrupper.

Den stolthed, som danskere lægger i deres arbejde, er noget af det, vi er kendt for i hele verden. Den betyder nemlig, at medarbejderne af sig selv ofte vil forsøge at gøre arbejdet bedst muligt – og dermed tager initiativ til at forbedre arbejdsprocesser. Vi er også gode til at se arbejdet som en helhed, og kan derfor selv gå i gang med nye opgaver, også selvom vores chef ikke har bedt os om det. Det er noget af det, som får virksomheder til at beholde deres produktion i Danmark, selvom lønnen måske er højere end i andre lande.

Opgaver:

  • Drøft, om I kan finde på ændringer, der kan gøre arbejdet mere vigtigt for dem, der har det mindst engagerende arbejde
  • Diskuter med jeres lærer, hvad hun eller han synes er vigtigt i arbejdet som lærer!
  • Spørg også jeres forældre, hvad de lægger vægt på i et godt arbejde.
  • Diskuter i grupper, hvad I selv synes er vigtigt – og hvorfor.