Åbn undermenuer...

Trivsel

Generelt stiller mange danskere høje krav til deres arbejde. Selvom indholdet ikke altid er spændende, så skal det foregå under ordentlige forhold. Derfor er der også i Danmark stor tilslutning til fagforeningerne, som er med til at sikre rimelige vilkår på arbejdspladserne.

Mange arbejdspladser gør også meget for at opnå arbejdsvilkår, som er gode for medarbejderne, fordi det er med til at fastholde medarbejderne. Gode vilkår giver altså større loyalitet hos medarbejderne.

Trives medarbejderne ikke, producerer de mindre. Det har professor i arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen vist. Han har opfundet begrebet ”virksomhedens sociale kapital”, som beskriver, hvordan andet end pengeøkonomi spiller ind på en virksomheds produktivitet. Hvis medarbejderne oplever gensidig tillid til hinanden og til ledelsen og de føler, at de bliver retfærdigt behandlet, så er de bedre til at samarbejde. Uanset om der er tale om vidensproduktion eller materielle produkter af en art, så er godt samarbejde afgørende for, at der produceres meget.