Åbn undermenuer...

Tryghed i ansættelsen

Et vigtigt element i at trives på sin arbejdsplads er bl.a., at man ikke er bange for at blive fyret. I Danmark har medarbejderne generelt stor tillid til deres ledelse – og til at de ikke pludselig bliver fyret. Det skyldes blandt andet, at de er godt beskyttet af deres fagforening, som kan lægge sag an mod arbejdspladsen, hvis fyringen ikke var rimelig. Samtidig er der generelt en kultur på danske arbejdspladser, hvor der er frihed til at have egne meninger og politiske holdninger, og hvor lederen opleves som et ligeværdigt menneske, man kan tale med, og ikke som hævet langt over de menige medarbejdere. 

Trygheden i ansættelsen gælder også i et vist omfang, hvis man bliver langtidssygemeldt. Men man kan faktisk godt afskediges pga. for meget fravær, også selvom fraværet skyldes tragiske omstændigheder såsom f.eks. kræftsygdom. Det gælder også selvom sygdommen kan forværres, hvis man bliver arbejdsløs. På den måde er medarbejderne kun beskyttet i et vist omfang. 

Der er i Danmark også god beskyttelse af medarbejdere, som er gravide. Faktisk må man ikke afskediges, hvis man er gravid, og arbejdspladsen kender til graviditeten. Arbejdspladsen kan heller ikke afskedige en medarbejder, som er på barsel, men de har lov at flytte én til en anden tilsvarende stilling, mens man er væk. Man kan altså ikke være sikker på, at man kommer tilbage til samme job. 

På nogle arbejdspladser lykkes det de ansattes tillidsrepræsentanter at overtale ledelsen til at indgå tryghedsaftaler, som skal begrænse risikoen for fyring. Det kan f.eks. være, at man aftaler, at man i stedet for at fyre medarbejdere giver ældre medarbejdere mulighed for at gå på pension tidligere, f.eks. ved at de får løn en ekstra lang periode.

Opgave

  • Find eksempler på tryghedsaftaler på nettet. Lav en liste over mindst 3 argumenter for og imod sådanne tryghedsaftaler set med arbejdsgiverens øjne.