Kolofon

Det Danske Arbejdsmarked er et undervisningsmateriale udviklet af Forlaget Columbus

© Forlaget Columbus 2014

Forfattere:
Klaus Liebing og Tilde Rye Andersen

Redaktion:
Kjeld Mazanti Sørensen

Tegninger:
Kristian Eskild Jensen

Grafik:
Bodil Mulla/Forlaget Columbus

Projektledelse:
Anders Hassing

Det Danske Arbejdsmarked er udviklet med støtte fra Akademikerne (AC).

Forlaget Columbus er alene ansvarlig for hjemmesidens indhold.