Åbn undermenuer...

Psykisk arbejdsmiljø

Begrebet psykisk arbejdsmiljø opstod i 1970’erne som et led i den samfundsforandring, der blandt andet omfattede en ny tilgang til arbejdet, hvor dette blev set som en måde at realisere sig selv på og ikke bare som en måde at tjene penge på.

Psykisk arbejdsmiljø omfatter de vilkår på arbejdet, som kan påvirke medarbejderen positivt eller negativt. Det kan være arbejdstider, arbejdets organisering, arbejdstempoet, hierarkiske forhold, samarbejde, forholdet mellem ledelse og medarbejdere, meningsfuldhed, værdsættelse og arbejdsglæde.

At arbejdet giver mening og føles vigtigt, er en af de seks parametre, kaldet de 6 guldkorn, som forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) mener er afgørende for, at medarbejdere trives på deres arbejde.

Konsekvenser af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er en arbejdsplads præget af konflikter, utryghed, mobning, højt fravær og stress. Ifølge undersøgelser fra bl.a. NFA giver dårligt psykisk arbejdsmiljø en lavere produktivitet og dermed en dårligere økonomi for virksomheden.

De 6 guldkorn
De 6 guldkorn er seks parametre i arbejdet, som viser om medarbejderne trives. Forskere udviklede i 1990’erne et spørgeskema, som var særligt valideret – dvs. gennemtjekket – og som viser statistisk sammenhæng. Altså - har man det ene, så har man typisk også de andre. De 6 guldkorn er:

  • Indflydelse på eget arbejde – både rammerne for arbejdet og indholdet
  • Meningsfuldhed i arbejdet
  • Forudsigelighed – at man føler sig informeret og inddraget forhold til forandringer på arbejdet
  • Belønning – både løn og anerkendelse og ros
  • Social støtte og opbakning fra både kolleger og ledelsen.
  • Passende krav i arbejdet – at man både føler, at man magter sit job, og at man ikke keder sig.