Åbn undermenuer...

Fysisk arbejdsmiljø

De fysiske belastninger kan være, at man løfter tunge ting eller laver samme bevægelse mange gange – f.eks. hvis man er håndværker eller arbejder ved et samlebånd på en fabrik. Fysisk arbejdsmiljø omfatter også, at man bliver belastet af at sidde forkert ved sit arbejdsbord eller udsættes for farlige kemikalier. 

Det fysiske arbejdsmiljø var historisk det første, som blev reguleret i Danmark. Det skete blandt andet med fabriksloven fra 1889, som blandt andet forbød børn under 10 år at arbejde i industrien, især fordi der hyppigt var alvorlige ulykker. 

På det tidspunkt var det helt normalt, at børn arbejdede, og deres indkomst udgjorde en væsentlig del af en families indkomst. Derfor var mange imod loven, selvom der var risiko for, at deres børn kunne miste arme, ben, fingre og sågar livet i maskiner, som på det tidspunkt ikke var afskærmede og derfor meget farlige. 

Først i 1913 blev det forbudt at ansætte børn, som ikke var udskrevet af skolen. Det er stadig tilladt at have fritidsarbejde ved siden af skolen, men reglerne for hvor meget og under hvilke vilkår er skærpet i dag.