Åbn undermenuer...

Stress

Stress er blevet en folkesygdom i Danmark - ca. hver 10. dansker oplever sig stresset. Stress som begreb dækker både over, at man oplever, at man har meget travlt og har svært ved at nå sine opgaver, og over en reel sygdomstilstand, som blandt andet skyldes en overproduktion af hormonerne adrenalin og kortisol. Begge hormoner er ødelæggende for kroppen over længere tid, selvom de er en del af kroppens naturlige beredskab, som gør, at kroppen kan yde ekstra i en presset situation, f.eks. hvis man skal flygte fra et rovdyr eller lignende.

Arbejdsrelateret stress har mange årsager og har derfor ikke en medicinsk diagnose, men betragtes som et symptom på eller resultat af belastning. Stress er årsag til hver fjerde sygemelding i Danmark og skønnes at koste omkring 14 mia. kroner om året i sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet.

Det er især en for stor arbejdsmængde og et for stort tidspres, som skaber oplevelsen af stress hos medarbejderne. Men det er ikke eneste årsag. F.eks. oplever mange arbejdsløse sig også stressede, hvorfor der kan findes årsager i De 6 guldkorn.

De fem grupper, som i særlig grad giver udtryk for, at de føler sig stressede er:

 • Jurister
 • Undervisere og forskere ved universitet
 • Klinikassistenter
 • Læger
 • Journalister

De fem grupper, der i mindst grad giver udtryk for stress er:

 • Militærpersonale
 • Frisører
 • Servicefag i øvrigt
 • Maskinoperatører m. fl.
 • Malere

Alle resultater af spørgeskemaundersøgelsen kan ses på www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2013

Opgaver

 • Find i undersøgelsen de grupper, som alt i alt trives hhv. bedst og dårligst, når man vurderer svarene på de spørgsmål I finder vigtigst.
 • Drøft pålideligheden af spørgeskema som metode til undersøgelse af trivsel på arbejdspladsen.