Åbn undermenuer...

Mobning

Mobning defineres af Arbejdstilsynet som gentagende, grove, nedladende og sårende handlinger og udsagn over længere tid, hvor den eller de personer, som rammes, ikke er i stand til effektivt at forsvare sig imod det. Disse handlinger og udsagn kan – især blandt voksne – være subtile og svære at definere som entydigt krænkende. Det krænkende kan f.eks. ligge i tonefald, mimik og kropssprog. Man skelner typisk mellem to typer mobning:

  • Rovmobning er gerne iværksat af én person mod en anden – gerne svag i gruppen. Målet for mobberen er typisk at styrke sin position i en gruppe.
  • Konfliktmobning tager udgangspunkt i en konflikt mellem to eller flere personer, hvor konflikten bliver mere og mere personlig, og begge parter kan opleve sig mobbet af den anden.

Både i sager om konfliktmobning og rovmobning vil mobberen sjældent selv opleve sig som mobber, og mobningen har sjældent et enkelt og lineært forløb, men vil være et sammensurium af hændelser og tolkninger.