Åbn undermenuer...

Selvstændig eller lønmodtager

Er man ansat af en arbejdsgiver, så er man lønmodtager.

Ejer og driver man derimod sin egen virksomhed, så er man selvstændig. Det betyder, at man er ”sin egen herre”.

En blikkenslager, der ejer sin egen virksomhed, har den fulde bestemmelsesret over sit eget arbejde, og over dem han har ansat. Til gengæld bærer han også det fulde ansvar for at overholde de aftaler, som han indgår med sine kunder.

Har han lovet et badeværelse færdigt til et bestemt tidspunkt, så er det ham, der skal sikre, at det bliver overholdt. Og ham der får skæld ud af kunden, hvis aftalen ikke bliver overholdt. Ligeså er det er ham, der skal sikre, at krav fra myndigheder også bliver overholdt. Det er ham der løber risikoen, hvis de ansatte ikke leverer den kvalitet, som han har lovet sin kunde. Den selvstændige må selv forsikre sig mod forskellige risici, som en lønmodtager ikke skal. En selvstændig må selv spare sammen til sin ferie og må selv forsikre sig, hvis han skal have en indtægt, hvis han bliver syg. Tjener man ikke nok til at dække sine udgifter, så risikerer man som selvstændig at gå konkurs.

Den selvstændige har altså ikke nogen sikret indkomst som en lønmodtager eller noget opsigelsesvarsel, hvis han går konkurs. Til gengæld kan han beholde hele det overskud, som virksomheden og de ansatte skaber. Sammenfattende kan man sige, at en selvstændig typisk løber en større risiko, men også har større chance for at tjene mange penge. Knap 20 procent af arbejdsstyrken er selvstændige.

Opgave

  • Undersøg på hjemmesiden www.startvaekst.dk, hvad man skal gøre for at starte sin egen virksomhed. Tag derefter en runde i jeres gruppe eller klasse og fortæl, om I forestiller jer, at I skal være selvstændige eller lønmodtagere.