Åbn undermenuer...

En forhandlingsøkonomi

Når man får job på en arbejdsplads, så er de fleste af de vilkår, man ansættes efter, aftalt med ens arbejdsgiver. Det er f.eks.

  • løn
  • arbejdstid
  • pension
  • fri ved barns sygdom
  • ekstra ferie
  • løn under barsel

Mange tror, at f.eks. mindsteløn og arbejdstid er fastsat ved lov. Og det er også nærliggende at tro, for sådan er det i de fleste lande i Europa. Men ikke i Danmark. Vi har ikke særlig meget lovgivning, der giver bestemte rettigheder for ansatte. De fleste vilkår er aftalt,

  • enten direkte og individuelt mellem arbejdsgiver og ansat.
  • eller kollektivt mellem en fagforening og en arbejdsgiver.

En del steder er det en blanding, sådan at nogle vilkår er aftalt med fagforeningen, mens lønnen aftales individuelt mellem arbejdsgiver og ansat. Typisk er ferie- og barselsvilkår aftalt af fagforeningen.

Endelig er det på mange arbejdspladser sådan, at tillidsrepræsentanten aftaler lønningerne for de ansatte. Tillidsrepræsentanten er en, som de ansatte selv har valgt til at forhandle for sig. Tillidsrepræsentanten forhandler så med ledelsen om lønnen. Er de ansatte, der har valgt tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ham eller hende, kan de ”vælte” ham eller hende og vælge en anden. Tillidsrepræsentanten er altså en, der vælges demokratisk af de kolleger, som han/hun repræsenterer.

Se mere om tillidsrepræsentanter under "Tillidsrepræsentanter".

I Danmark spiller fagforeninger og arbejdsgiverforeninger en stor rolle,

  • fordi de indgår aftaler om løn, arbejdstid, pension, løn under barsel, ekstra ferie mv., som kommer til at gælde for en meget stor del af de ansatte på de danske arbejdspladser,
  • og det kan lade sig gøre, fordi en stor del af de danske ansatte er medlem af en fagforening, og fordi en stor del af især de større arbejdsgivere er medlem af en arbejdsgiverforening.

Sådan er det kun i få lande i Europa. I de fleste lande er kun få medlemmer af fagforeninger og arbejdsgiverforening. I Danmark er ca. 70% medlem af en fagforening.

Hvis du vil se, hvordan man beregner det, kan du se nøjere her: www.faos.ku.dk.

Den høje organisationsgrad betragter mange som et gode for vores samfund, fordi den betyder, at der typisk er stor accept af de resultater, som arbejdsgivere og fagforeninger bliver enige om. Medlemmerne kan stemme om resultaterne. Og er den enkelte eller de ansatte på en arbejdsplads uenige i resultaterne, så kan man selv stille op til poster i fagforeningen og evt. blive valgt. Foreningernes demokratiske opbygning forøger legitimiteten. Dog er der naturligvis også kritik af, at det kan være svært at komme til tops, og at det kan være svært at få nye holdninger til at slå igennem.

Selv om de fleste vilkår aftales, så er visse rettigheder dog fastsat ved lov - f.eks. retten til fem ugers ferie og retten til at holde fri i forbindelse med barsel. Har man mere end fem ugers ferie, så skyldes det en aftale, og har man ret til at holde fri på barnets første sygedag, så skyldes det en aftale. Ikke en lov.