Åbn undermenuer...

Stor tillid

Der er meget stor forskel på, hvor stor tillid, der generelt er mellem mennesker i forskellige samfund. Danmark ligger meget højt. Den måde, forskere ”måler” tillid i et samfund på, er ved at stille bestemte spørgsmål.
Det oftest brugte spørgsmål er:

”Alt i alt – mener De, at folk er til at stole på, eller mener de, at man ikke kan være for forsigtig, når man har med mennesker at gøre?”

Andel der angiver at folk er til at stole på, procent

Det er en udbredt opfattelse, at et højt tillidsniveau også styrker et samfunds økonomi. Hvis man umiddelbart har tillid til andre mennesker, også dem man ikke kender, så er det lettere

  • for virksomheder at samarbejde. Har man tillid, så behøver man ikke så meget kontrol for at sikre, at man ikke bliver snydt. Det kan spare advokatomkostninger, og det kan gøre forhandlinger kortere og mere uformelle. I nogle lande bruger man meget lange og detaljerede kontrakter, når noget skal aftales. I Danmark er de typisk korte.
  • for ansatte og arbejdsgivere at samarbejde. For har man tillid, behøver arbejdsgiveren ikke så meget kontrol, og de ansatte vil typisk arbejde mere effektivt, også selv om der ikke er overvågning.
  • for virksomheder og offentlige myndigheder at samarbejde. Kontrolforanstaltninger behøver ikke være så omfattende, og virksomheder behøver ikke frygte, at konkurrenter bliver bedre behandlet pga. korruption.

Andel der angiver at folk er til at stole på, procent

Forskere har også spurgt danskerne, hvor stor tillid vi har til forskellige dele af samfundet.

Tillid til forskellige samfundsinstitutioner i Danmark

Note: Tallene viser, hvor stor en procentdel, der har svaret, at de har stor tillid eller nogen tillid til de pågældende institutioner. Tallene er fra ”Den danske værdiundersøgelse” her refereret fra “Det stærke samfund. Social kapital i Skandinavien” af Lars Torpe, 2013 side 81 – se mere her: http://ddv.soc.ku.dk/spoergeskema/

Opgaver

  • Mål det generelle tillidsniveau hos jeres kammerater på skolen og hos jeres forældre ved at stille ét eller flere af spørgsmålene om tillid til dem. Brug enten det generelle spørgsmål om tillid til andre mennesker, eller stil spørgsmålet om de samfundsmæssige institutioner, som er nævnt ovenfor.
  • Anvend Arbejdsmiljørådets spørgeskema om ”social kapital” til at undersøge, hvor meget social kapital, der er på jeres skole: www.socialkapital.org/wp-content/uploads/2011/11/Spørgeskema-til-måling-af-virksomhedens-sociale-kapital.pdf