Åbn undermenuer...

Høje skatter i Danmark?

Danmark har en stor offentlig sektor (stat, regioner og kommuner) sammenlignet med mange andre lande. Og vi betaler da også meget til det offentlige via moms, afgifter, indkomstskat mm.

Det er en udbredt opfattelse, at skatten på arbejde er høj i Danmark. Det sætter nye beregninger imidlertid spørgsmålstegn ved. Figuren herunder viser, hvor meget man skal betale i skat, hvis man forøger sin indkomst, den såkaldte marginalskat. Undersøgelsen er opdelt i skatten for dem, der tjener meget og dem, der tjener lidt. For de lavtlønnede ligger vi i Danmark i den lave ende - for de højtlønnede over middel.

Skatten af den sidste tjente krone (marginalskatten) opgjort i %

Tallene herover er dem, der er relevante, når man vil diskutere, om skatten på arbejde er så høj, at den får os til at arbejde mindre, end vi ellers ville have gjort. F.eks. påpeger nogen, at skattens størrelse gør, at mange ikke vil påtage sig overarbejde. Andre peger her på, at de fleste er ansat på en måde, hvor man kan blive pålagt overarbejde. Yderligere er det sådan, at mange højtlønnede er ansat uden højeste arbejdstid og derfor ikke får ekstra betaling for overarbejde.

Hvis man derimod vil vurdere, hvilken betydning det samlede generelle skatteniveau og dermed den offentlige sektors størrelse har, så skal man se på, hvor stor en andel skatteindtægterne udgør af den samlede økonomi.  
OECD har offentliggjort en beregning over de samlede skatter som procentdel af BNP. BNP er en opgørelse af værdien af alt det, vi producerer i Danmark. Både ting og tjenesteydelser. Det viser, at Danmark hører til blandt de lande, der alt i alt har de højeste skatter.

Skatteindtægter (moms, afgifter og indkomstskat) som andel af BNP

Skattens højde hænger typisk sammen med, hvor omfattende de offentlige ydelser til borgerne er. I lande med lave skatter vil den enkelte ofte skulle betale betydelige beløb til sundhedsudgifter, uddannelse eller pension ved siden af. Note: Tallene er fra 2012 - enkelte dog 2011. Nyeste tal kan ses her: stats.oecd.org

Forhindrer høje skatter økonomisk vækst?

Skatteniveauet handler ikke blot om, hvor mange offentlige ydelser, der er råd til, men også om, hvorvidt høje skatter og en stor offentlig sektor modvirker økonomisk vækst - om høje skatter har den virkning eller ej, er der ikke enighed om.

På den ene side kan man se, at f.eks. Dansk Industri jævnligt argumenterer for, at skatteniveauet skal ned for at stimulere den offentlige vækst. På den anden side kan man se, at fagforeninger med mange offentligt ansatte argumenterer for, at en offentlig sektor, der sikrer gode uddannelser og sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet netop er med til at styrke den økonomiske vækst. 

Opgaver

  • Se YouTube-indslaget herunder, hvor økonomer diskuterer følgen af en stor offentlig sektor og notér, hver af de to økonomers tre hovedargumenter for deres synspunkt.
  • Undersøg den økonomiske vækst i OECD-landene og sammenhold den med skatteniveauet i de samme lande for at finde ud af, om der er en sammenhæng: stats.oecd.org

CEPOS og AE-rådet om vækst, skat og ulighed