Åbn undermenuer...

Hvad kan vi selv få indflydelse på?

Når man ser på, hvor hurtigt alt ændrer sig, og hvor stærke kræfter, der på spil, så kan man godt føle sig meget lille og afmægtig overfor forandringerne. Det er da også et hyppigt argument i debatten i medierne, ”at det er udviklingen, og den kan vi ikke gøre noget ved”, hvis der er noget der forandrer sig negativt.

Et argument, som I mange tilfælde kan være rigtigt, men som i andre tilfælde også reelt kan være udtryk for, at den pågældende ikke ønsker at gøre noget ved det, eller ikke vil acceptere det, der skal til, for at ændre udviklingen. Så når man følger debatten, skal man være meget opmærksom på, hvad der er fakta, og hvad der er holdninger - og det er ikke altid lige let.

Eksempler
- Kan man gøre noget ved globaliseringen?
Principielt ja, for det er et spørgsmål om de handelsregler, der gælder mellem landene. Men det kræver, at EU-landene bliver enige, fordi samhandelsreglerne er fælles for EU-landene. Og det kan være svært at blive enige om. Andre mener netop af den grund, at Danmark skal ud af EU for at kunne bestemme selv. Men de fleste mener, at ulemperne ved at være uden for EU vil være alt for store.

- Kan man gøre noget ved krisen og arbejdsløsheden? 
Det er der enighed om, at man godt kan. Men det første problem i debatten vil være, at der ikke enighed om, hvad der har udløst krisen, og hvilke virkninger forskellige indgreb har.

Nogle mener, at det er uansvarlige banker, der har udløst krisen. Andre har den opfattelse, at det er selve mekanismen i de meget liberale internationale kapitalbevægelser, der gør, at mistillid i et land kan brede sig til hele verden på kort tid via de lynhurtige elektroniske køb og salg af valuta og aktier. 

Der er også uenighed om, hvorvidt medicinen mod krisen er at spare på statsbudgetterne, eller netop at bruge ekstra offentlige midler, så der skabes flere jobs.

- Kan man gøre noget ved belastningen af klimaet
Ja, men her er debatten så om, hvilke omkostninger eller ulemper vi er villige til at acceptere. Hvis vi forbød turistflyvning eller lagde høje afgifter på dem, så ville det kunne spare rigtig meget energi. Men det ville så betyde, at vi kun ville kunne komme på ferie i nærheden af Danmark. Og vil vi acceptere det?