Åbn undermenuer...

Korte opsigelsesvarsler

Danmark er kendt for at have korte opsigelsesvarsler i forhold til andre lande. I Danmark kan en medarbejder opsige sit arbejde og tiltræde et nyt med kun en måneds varsel.

Opsiges en medarbejder derimod, afhænger det af overenskomsten (link), hvor længe medarbejderen kompenseres økonomisk ved stadig at få løn. Typiske perioder er 3-6 måneder afhængig af anciennitet på arbejdspladsen samt årsag til afskedigelsen.

Disse vilkår betragtes som meget fleksible, hvis man sammenligner med vilkårene for fastansatte medarbejdere i mange andre lande. Og derfor fastansættes medarbejdere i Danmark, mens medarbejdere i mange andre lande må nøjes med midlertidige kontrakter. Dette går naturligvis ud over engagementet i arbejdet og loyaliteten overfor virksomheden. Og medarbejdernes loyalitet og engagement er vigtigt for virksomhedens produktivitet (se mere under ”Hvad er et godt arbejde”).

De korte opsigelsesvarsler gør, at virksomheder kan øge og reducere antallet af medarbejdere alt efter, hvor mange opgaver virksomheden har. Når medarbejderne samtidig har gode muligheder for at flytte sig derhen, hvor arbejdet er, giver det en fleksibel arbejdsstyrke.

Fleksibiliteten er dog begrænset af, at det kan være vanskeligt at flytte rent geografisk, dels pga. høje boligpriser, dels pga. at en eventuel samlever også skal skaffe nyt arbejde. Dette løses af en udbredt pendling over relativt lange afstande bl.a. muliggjort af gode skattemæssige fradragsmuligheder.

Hvert år skifter hver fjerde arbejde

I Danmark skifter vi da også arbejde mere end i så mange andre lande. På det punkt ligner vi USA mere end de andre europæiske lande. Den internationale økonomiske samarbejdsorganisation organisation OECD har opgjort, hvor mange der skifter arbejde i forskellige lande:

Afgang og tilgang til beskæftigelse

I Danmark og USA skifter hver fjerde arbejde hvert år. I Norge, Sverige og Tyskland er det omkring 17-18 procent, og i Italien og Østrig er det kun omkring 13 procent. Kilde: http://www.dors.dk/sw9753.asp.