Åbn undermenuer...

Gamle og nye fagforeninger

Færre medlemmer af LO, men flere i de alternative fagforeninger

Store fagforeninger som 3F og HK har mistet mange medlemmer. Til gengæld vokser de såkaldt ”gule” fagforeninger og akademikernes fagforeninger. De såkaldt ”gule” eller alternative fagforeninger er kendetegnet ved,

  • at de kun har meget få overenskomster med arbejdsgiverne, og
  • derfor bruger væsentlig mindre tid på kollektive opgaver
  • at de er væsentligt billigere at være medlem af.

Eksempler på gule fagforeninger er Kristelig Fagforening (Krifa) og Det faglige Hus. Akademikernes fagforeninger vokser først og fremmest, fordi der i mange år er blevet uddannet mange flere akademikere. Faldet i antal medlemmer for LO-forbundene skyldes bl.a., at der bliver færre med en håndværksuddannelse, kontoruddannelse, specialarbejderuddannelse eller ingen uddannelse udover folkeskolen. Det er de grupper, som LO-forbundene primært har som medlemmer.

Hovedorganisationer på lønmodtagersiden

Note: Opgørelsen er foretaget af Københavns Universitets Forskningscenter FAOS ved Sociologisk Institut og offentliggjort i artiklen ”Stigning i organisationsgraden for andet år i træk.” 22.4.2013. Kilde: faos.ku.dk/publikationer/.

Disse tal kan bruges til meget og udlægges på forskellige måder.

  • Andelen af lønmodtagerne, der er medlem af en fagforening er faldet fra 69,8% til 69,6% fra 1985 til 2013. Så organisationsgraden er faldet en lille bitte smule.
  • Andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, som i væsentlig grad forhandler overenskomster, er derimod faldet fra 69% til 61%. Og hvis man tager LH (Ledernes Hovedorganisation) med som en forening, der ikke forhandler overenskomster, så er andelen faldet fra 68% til 57%.
  • De fagforeninger, der forhandler overenskomster med arbejdsgiverne er altså svækket. De har ikke så mange ”muskler”, når de alt i alt kun kan hævde, at de repræsenterer godt halvdelen af lønmodtagerne, hvor det tidligere var næsten 2/3.
  • Den store vækst i de ”ideologisk alternative” fagforeninger kan ses som udtryk for, at tilslutningen til fællesskabstanken i form af solidaritet er faldet. Men ønsket om at være medlem af en fagforening er stort set uændret.
  • Styrkeforholdet mellem de forskellige grupper er ændret markant. LO's andel af de traditionelle fagforeninger, der forhandler overenskomst, er faldet fra 75% til 64%.

Opgave 

  • Sammenlign beskrivelsen af fagforeningernes opgave, som FTF og LO gør det i denne youtube-video med fagforeningen Det Faglige Hus’ beskrivelse af sine opgaver: www.detfagligehus.dk